2018-10-04

Kalendorius

2023 24 balandžio

Akordeono metodinės grupės, IV klasės mokinių atsiskaitymas - 116 kl.
B.Jurkonytės atvira muz. istorijos pam. 7 kl. „Kompozitorių kompozicinės technikos: J.Juzeliūno, O.Balakausko, P.Hindemitho naųjų harmoninių išraiškų paieškos“ - 311 kl.