2018-03-15

Mokytojams

Mieli kolegos,
informuojame, kad ryšium su pasaulinės Covid-19 pandemijos apribojimais, buvo priimtas sprendimas
V-ąjį Vilniaus tarptautinį jaunimo muzikos konkursą „Premio Scarlatti“ įgyvendinti nuotoliniu būdu, 2020 m. spalio 22-28 dienomis. Tarptautinė konkurso vertinimo komisija vertins dalyvių vaizdo įrašus Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos didžiojoje salėje.
Konkurso registracija pratęsta iki 2020 m. spalio 4 d. 
Daugiau informacijos apie konkurso eigą rasite www.musicavitale.org

V Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas „Premio Scarlatti“ (2020-10-22/28) – NUOSTATAI  atnaujinta 2020-09-10

 


Nuotraukos 

2019-01-06  /  2019-08-27  / 2019-05-31  / 2018-05-31  / 2018-08-30  / 2018-12-27  / 2017-05-31  / 2016-05-31 /
2015-08-28  /2015-05-29  /2011-08-29  /2011-05-30  /2007-05-23