2020-03-18

Nuotolinis mokymas

2020 m. kovo 30 d.- gegužės 9 d. 
Pamokos nuotoliniu būdu vyks iki 05.29 d.

Nuotolinių konsultacinių pamokų tvarkaraštis

KlasėDalykasPamokos numerisPamokos užduotys
AMU1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
„Liūdnas kurmiukas“
5 pamoka
„Šarkos švarkas“ akompanimentas
I klasėSolfedžio1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
1 pamokos užduotys
2 pamokos užduotys
3 ir 4 pamokų užduotys
5 ir 6 pamokų užduotys
7 pamokos užduotys
8 pamokos užduotys
9 pamokos užduotys
II klasėSolfedžio1 pamoka-užduotys
2 pamoka-užduotys
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
Diktantai-1
3 ir 4 pamokos užduotys
Diktantai-2
5 ir 6 pamokų užduotys
Diktantai-3
7 pamokos užduotys
8 pamokos užduotys
Diktantai-4
9 pamokos užduotys
III klasėSolfedžio1 pamoka-užduotys
2 pamoka-užduotys
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
Diktantai-1
3 ir 4 pamokos užduotys
Diktantai-2
5 ir 6 pamokų užduotys
Diktantai-3
7 pamokos užduotys
8 pamokos užduotys
Diktantai-4
9 pamokos užduotys
IV klasėSolfedžio1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka-užduotys
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
1 pamokos užduotys
2 pamokos užduotys
Diktantai-1
3 pamokos užduotys
Diktantai-2
5 pamokos užduotys
Diktantai-3
6 pamokos užduotys
Diktantai-4
7 pamokos užduotys
8 pamokos užduotys
Diktantai-5
9 pamokos užduotys
Diktantai-6
V klasėSolfedžio1 pamoka-užduotys
7 pamoka
2 pamoka-užduotys
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
Diktantai-1
3 ir 4 pamokų užduotys
Diktantai-2
5 pamokos užduotys
Diktantai-3
6 pamokos užduotys
Diktantai-4
7 pamokos užduotys
Diktantai-5
Diktantai-6
8 pamokos užduotys
9 pamokos užduotys
V klasėMuzikos istorijaPamokų planas 1
1 pamoka-užduotys
2 pamoka-užduotys
Pamokų planas 2
3 pamoka-užduotys
4 pamoka-užduotys
5 pamoka-užduotys
6 pamoka-užduotys
7 pamoka-užduotys
VI klasėSolfedžio1 pamoka-užduotys
2 pamoka-užduotys
3 pamoka-užduotys
4 pamoka-užduotys
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
Diktantai-1
Diktantai-2
5 pamokos užduotys
6 pamokos užduotys
Diktantai-3
7 pamokos užduotys
Diktantai-4
8 pamokos užduotys
Diktantai-5
9 pamokos užduotys
Diktantai-6
VI klasėMuzikos istorija 1 pamoka
2 pamoka-užduotys
3 pamoka-užduotys
4 pamoka-užduotys
5 pamoka-užduotys I d.
5 pamoka-užduotys II d.
6 pamoka-užduotys
7 pamoka-užduotys
8 pamoka
9 pamoka-užduotys
10 pamoka
1 pamokos užduotys
VII klasėSolfedžio1 pamoka
2 pamoka
3 pamoka
4 pamoka
5 pamoka
6 pamoka
7 pamoka
8 pamoka
9 pamoka
1 pamokos užduotys
2 pamokos užduotys
Diktantai-1
3 ir 4 pamokų užduotys
Diktantai-2
5 pamokos užduotys
Diktantai-3
6 pamokos užduotys
7, 8, 9 pamokų užduotys
Intervalai-akordai-1
Intervalai-akordai-2
Intervalai-akordai-3
VII klasėMuzikos istorija1 pamoka
2 pamoka-užduotys
3 pamoka-užduotys - I dalis
3 pamoka-užduotys - II dalis
4 pamoka-užduotys I d.
4 pamoka-užduotys II d.
5 pamoka-užduotys
6 pamoka-užduotys
7 pamoka-užduotys
8 pamoka
9 pamoka
1 pamokos užduotys
4 pam. papildoma užduotis
ChoraiPavadinimasNatos, tekstaiAkompanimentas,
garso įrašai
I kl.
chorinio
dainav.
Jaunučių choras
vad. I. Račkauskienė
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“
„Graži pana palėda"
„Aš bernelis bagotas“
„Kati kati, katinėli"
„Lapvežys“
„Tau, mamyte“
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“ - balsas
„Ėjo kiškis“ akompanimentas
„Graži pana pelėda"-balsas
„Graži pana..." akompanimentas
„Aš bernelis bagotas“- balsas
„Aš bernelis...“ akompanimentas
„Kati kati, katinėli" - balsas
„Kati, katinėli" akompanimentas
II-III kl.
chorinio
dainav.
Jaunučių choras
„Ri dig do“
vad. I. Račkauskienė
„Šoks suktinį Europa“
„Už žalių miškelių“
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“
„Graži pana palėda"
„Aš bernelis bagotas“
„Kati kati, katinėli"
„Už žalių miškelių“
„Rokenrolas“
„Pradžia, kepurinė“
„G pabaiga“
„E Bitutė Tvistas“
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“ - balsas
„Ėjo kiškis“ akompanimentas
„Graži pana pelėda"-balsas
„Graži pana..." akompanimentas
„Aš bernelis bagotas“-balsas
„Aš bernelis...“ akompanimentas
„Kati kati, katinėli" - balsas
„Kati, katinėli" akompanimentas
IV-VII kl.
chorinio
dainav.
Jaunių choras
„Gaida“ vad.
L. Tomkevičienė
„Alksnio ugnelė“
„Čiužela“
„Augo kieme uoselis“

„Alksnio ugnelė“
„Čiužela“
„Augo kieme uoselis“
I kl.
instrum.
dalykų
Jaunučių choras
vad. S. Bradūnas
„Striukum bukum“
„Traukinys“
„Jei atgal sugrįžtų laikas“
„Vieversėlis“
„Nupiešiu Lietuvą“
„Mano vardas Lietuva“
„Žiogas“
„Striukum bukum“
„Traukinys“
„Jei atgal sugrįžtų laikas“
„Jei atgal sugrįžtų...“ fonograma
„Vieversėlis“ balsas
„Vieversėlis“ fonograma
„Nupiešiu Lietuvą“(dainuoti 1 balsu)
„Nupiešiu Lietuvą“ fonograma
„Mano vardas Lietuva“
„Žiogas“ balsas
„Žiogas“ fonograma
II-III kl.
instrum.
dalykų
Jaunučių choras
vad. A. Jundo
„Šoks suktinį Europa“
„Už žalių miškelių“
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“
„Graži pana palėda"
„Aš bernelis bagotas“
„Kati kati, katinėli"
„Už žalių miškelių“
„Rokenrolas“
„Pradžia, kepurinė“
„G pabaiga“
„E Bitutė Tvistas“
„Turiejė buobotė žėlą vuoželį“
„Ėjo kiškis“ - balsas
„Ėjo kiškis“ akompanimentas
„Graži pana pelėda"-balsas
„Graži pana..." akompanimentas
„Aš bernelis bagotas“ - balsas
„Aš bernelis...“ akompanimentas
„Kati kati, katinėli" - balsas
„Kati, katinėli" akompanimentas
IV-VII kl.
instrum.
dalykų
Choras „Šypsena“
vad. V. Ruzgys
„Alksnio ugnelė“
„Čiužela“
„Augo kieme uoselis“
„My Lord, what a morning“
„Lietuvių giesmė“
„Pjovė lankoj šieną“
„Motule mano“ „Tris dienas“
„Alksnio ugnelė“
„Čiužela“
„Augo kieme uoselis“
„My Lord, what a morning“

Mokytojų sąrašas konsultacijai telefonu ir el. paštu