2023-06-14

Antro instrumento fortepijono

Metodinės grupės pirmininkė – Margarita Daujotaitė.
Antro instrumento dalyką moko profesionalūs, savo sritį puikiai išmanantys fortepijono mokytojai: T. Alymova, V. Apanavičienė, A. Bakienė, S. Bulygo, R. Bernatonytė, V. Čojienė, M. Daujotaitė, V. Jakštienė, S. Jakštė, A. Jurelionienė, A. Ivanauskienė, L. Jeriomina, B. Jurkonytė, J. Kazakevičiūtė, V. Kirnaitė, A. Liasienė, I. Naujikaitė, N. Puišytė, I. Račkauskienė, D. Rakšnienė, A. Rakšnys, G. Rastenytė-Mališauskienė, G. Savinienė, M. Sereika, N. Šiliūtė, E. Švelnytė, D. Tareilytė-Juškienė, D. Vaitkevičienė.

Metodinės grupės mokiniai ugdomi pagal Antro instrumento fortepijono dalyko ugdymo programą. Programa parengta remiantis LR Neformalaus ugdymo koncepcija bei Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos bendrosiomis muzikinio ugdymo programomis. Ji skirta akordeono, populiarios muzikos, solinio bei ansamblinio dainavimo, styginių, pučiamųjų, mušamųjų ir tautinių instrumentų metodinių grupių mokiniams.

Atsižvelgdami į kiekvieno mokinio gebėjimus ir sugebėjimus fortepijono pedagogai siekia ugdyti mokinių skambinimo fortepijonu kompetencijas, plėsti kultūrinį ugdytinių akiratį, formuoti meninį skonį.

Daugelis žymių muzikantų pabrėžia skambinimo fortepijonu reikšmę muzikinio ugdymo procese. Fortepijonas pasižymi unikalia galimybe atskleisti praktiškai visus egzistuojančius muzikinių žanrų kūrinius.

Įvaldę elementarius skambinimo fortepijonu įgūdžius, mokiniai gebės savarankiškai susipažinti su muzikos meno lobynu, nes itin didelė muzikos literatūros dalis yra sukurta būtent fortepijonui, o kūriniai, kurie yra sukurti kitiems instrumentams, daugeliu atveju turi ir fortepijonines aranžuotes.

Patys talentingiausi, darbščiausi mokiniai turi galimybę dalyvauti kasmetiniame metodinės grupės koncerte
„Groju, ką noriu“.