2018-03-15

Istorija, vizija

Mokyklos pavadinimas – Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. 
Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
Mokyklos savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Kodas Juridinių asmenų registre  – 191662413. 
Mokyklos buveinė – Algirdo g. 23/6, Vilnius.
Mokymo kalba – lietuvių.

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla – tai vaiko kūrybiškumą ir įvairius gebėjimus puoselėjanti įstaiga. Tai mokykla, mokanti mokinius dainuoti ar groti vienu ar kitu muzikos instrumentu, ugdanti jų meninį skonį, formuojanti kolektyvinio muzikavimo įgūdžius, rengianti koncertus mokyklos bendruomenei bei Vilniaus visuomenei. Tai mokykla, kurios geriausi mokiniai bei meniniai kolektyvai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Tai mokykla, vykdanti nusikaltimų prevenciją, užimdama vaikus jiems naudinga veikla.
Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje dirba apie 90 pedagogų, mokosi per 800 mokinių. Per mokyklos gyvavimo laikotarpį ją baigė apie 2500 absolventų. Tokiu kiekiu pasipildė išprususių muzikos klausytojų, įvairių meno kolektyvų dalyvių skaičius. Kai kurie iš absolventų pasirinko muziko profesionalo kelią. Iš jų paminėtini: dainininkė S.Trimakaitė, fleitistė L.Šulskutė, smuikininkė L.Katinaitė, džiazo gitaristas L.Šinkarenko, kompozitorė S.Dikčiūtė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Ž.Meškuotis.

Istorija

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, įsikūrusi Algirdo gatvės 23 name, buvo įsteigta 1968 m. rugsėjo 1 d. Iki 2005 m. ji vadinosi Vilniaus 4-oji muzikos mokykla. Mokykla gyvuoja jau 50 metų. Ji tuometinės LTSR Valstybinės konservatorijos pedagoginės praktikos kabineto vedėjo Alberto Piličiausko iniciatyva buvo įsteigta kaip studentų praktikos bazė. Pirmaisiais metais buvo priimta 60 vaikų mokytis groti fortepijonu, akordeonu ir styginiais instrumentais. Pedagoginę praktiką kuravo konservatorijos dėstytojai E. Ignatonis, G. Želvys, A. Gricius.

Nuo pat savo gyvavimo pradžios mokykla siekė aukšto profesionalumo. Tradicija buvo tapę parodomieji mokinių koncertai konservatorijos didžiojoje salėje. Mokyklos chorui yra dirigavęs kompozitorius Konradas Kaveckas, 1971 m. mūsų mokykloje koncertavo pats Balys Dvarionas.

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Vladas Kazakevičius, o 1971 m jį pakeitė Irena Ribokienė. Tais pačiais metais mokykla atsiskyrė nuo konservatorijos ir pradėjo veikti savarankiškai, nors dar daug metų studentai čia atlikdavo pedagoginę praktiką.

1973 m. mokyklai ėmė vadovauti Vaclovas Girčys, kurio rūpesčiu 1978 m. buvo atlikta pastato rekonstrukcija. Pristačius ketvirtą aukštą, buvo įrengta didžioji salė, kuri atvėrė galimybes organizuoti didelius renginius, pasikviesti koncertuoti žinomus atlikėjus.

1981 – 2018 m. mokyklai vadovavo direktorius Stasys Strička. Administracija laikosi nuostatos, kad mokyklos ir jos kiekvieno pedagogo svarbiausias uždavinys yra suteikti mokiniams muzikavimo džiaugsmą, todėl skatina mokytojus dirbti profesionaliai, ieškoti darbo formų, kurios atitiktų laikmečio reikalavimus ir mokinių poreikius. Mokykla nuolat gražėja, nes pastaruoju metu skiriama ypač daug dėmesio pastato renovacijai ir interjero atnaujinimui.

Vizija

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla – moderni neformaliojo muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras.
Mokykla, kurios mokiniai bei bendruomenės nariai savo veikla garsina Vilniaus miesto bei respublikos vardą, bendradarbiauja su šalies bei užsienio institucijomis.
Mokykla – šeimai ir visuomenei atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, ugdantis išsilavinusią, socialiai aktyvią asmenybę, sugebančią aktyviai veikti rinkos ekonomikos sąlygomis, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.