2018-04-09

Tautinių instrumentų

Metodinės grupės pirmininkas – Medardas Trimonis.

Tautinių instrumentų metodinėje grupėje mokoma groti  kanklėmis  lumzdeliu  birbyne Žingeidūs mokiniai galės pažinti ir kitus lietuvių liaudies instrumentus – skrabalus, tradicines kankles, skudučius,  ragus, daudytes.

Mokytoja Gabija Tatlauskaitė moko groti kanklėmis, Rolandas Vilys ir Medardas Trimonis – birbyne bei lumzdeliu. Mokytis groti tautiniais instrumentais galima pradėti nuo 6 metų.

Metodinės grupės mokiniai turi galimybę groti ne tik kaip solistai, bet ir kaip įvairių ansamblių nariai. Įprastai metodinės grupės mokiniai jungiasi į kanklių (vadovė G. Tatlauskaitė) birbynių (vadovas M. Trimonis) ir folkloro (vadovas R. Vilys) ansamblius. Pastarasis kiekvienais metais rengia mokyklos Užgavėnių šventę. Mokiniai, įgiję reikiamus muzikavimo įgūdžius, jungiasi į didžiausią galimą šios metodinės grupės kolektyvą – tautinių instrumentų orkestrą. 

Metodinėje grupėje neapsiribojama vien lietuvių liaudies tradicijų pažinimu bei puoselėjimu. Dėka tautiniams instrumentams įveikiamo įvairiausių žanrų repertuaro, bendradarbiaujant su kitomis mokyklos metodinėmis grupėmis, tautiniais instrumentais grojantys mokiniai dalyvauja įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose, kurie, kaip ir tradiciniai metodinėje grupėje veikiantys ansambliai, yra nuolatiniai Algirdo muzikos mokykloje vykstančių koncertų, Vilniaus miesto, respublikinių bei tarptautinių festivalių dalyviai. Metodinė grupė bendradarbiauja ir su kitomis Vilniaus muzikos mokyklų metodinėmis grupėmis, organizuojant bendrus patirties dalinimosi ir tautinių instrumentų žanrą reprezentuojančius renginius. Mokytojas R. Vilys kasmet organizuoja įvairias išvykas ir koncertus gamtoje.

Tautinių instrumentų metodinės grupės mokiniams yra suteikiami mokyklos instrumentai, o koncertuose, esant poreikiui,  mokiniai puošiasi mokyklos turimais itin gražiais tautiniais rūbais.

„Valsų popuri“ J. Livingston, R. Arnie ir meksikiečių l. d.
„Giedras dangus“ motyvais, aranž. M. Trimonio ir E. Žarskaus

Atlieka birbynių ansamblis, mokyt. M. Trimonis, 2014 m.
J. Naujalis „Lietuva brangi“
Atlieka kanklių ir birbynių ansamblis,
mokytojai J. Narkutė ir M. Trimonis, 2021 m.