2018-04-09

Tautinių instrumentų

Metodinės grupės pirmininkas – Medardas Trimonis.

Tautinių instrumentų metodinėje grupėje mokoma groti: kanklėmis  lumzdeliu  birbyne Norintys čia galės pažinti ir kitus lietuvių liaudies instrumentus – skrabalus, tradicines kankles, skudučius,  ragus, daudytes, kuriais išmokti groti padės metodinėje grupėje dirbantys trys mokytojai: Jūratė Narkutė (kanklių mokytoja metodininkė), Rolandas Vilys (birbynės, lumzdelio mokytojas metodininkas), Medardas Trimonis (birbynės, lumzdelio vyr. mokytojas).

Mokytis groti tautiniais instrumentais galima pradėti nuo 6 metų amžiaus.

Metodinės grupės mokiniai pramokę valdyti instrumentą gali groti ne tik kaip solistai, tačiau kaip ir įvairiausių ansamblių nariai. Įprastai metodinės grupės mokiniai jungiasi į  kanklių, birbynių ansamblius, o pats didžiausias galimas kolektyvas – tautinių instrumentų orkestras. Mokantis Tautinių instrumentų metodinėje grupėje, taip pat galima lankyti folklorinį ansamblį, kuris kiekvienais metais rengia mokyklos Užgavėnių šventę. Metodinės grupėje neapsiribojama vien lietuvių liaudies tradicijų pažinimu bei puoselėjimu. Dėka tautiniams instrumentams įveikiamo įvairiausių žanrų repertuaro, bendradarbiaujant su kitomis mokyklos metodinėmis grupėmis (fortepijono, akordeono, styginių, chorinio bei solinio dainavimo), tautiniais instrumentais grojantys mokiniai dalyvauja įvairiausios sudėties kameriniuose ansambliuose, kurie, kaip ir tradiciniai metodinėje grupėje veikiantys ansambliai, yra nuolatiniai Algirdo muzikos mokykloje vykstančių koncertų, taip pat Vilniaus miesto, respublikinių bei tarptautinių festivalių dalyviai.

Besimokantiems Tautinių instrumentų metodinėje grupėje suteikiami mokyklos instrumentai, o koncertuose, esant poreikiui,  mokiniai puošiasi mokyklos turimais labai gražiais tautiniais drabužiais.

Taigi, neabejingi lietuvių tautinių instrumentų skambesiui, norintys išmokti groti kanklėmis, lumzdeliu, birbyne ir kitais lietuvių liaudies instrumentais, yra laukiami Algirdo muzikos mokyklos Tautinių instrumentų metodinėje grupėje.

„Valsų popuri“ J. Livingston, R. Arnie ir meksikiečių l. d.
„Giedras dangus“ motyvais, aranž. M. Trimonio ir E. Žarskaus

Atlieka birbynių ansamblis, mokyt. M. Trimonis, 2014 m.
J. Naujalis „Lietuva brangi“
Atlieka kanklių ir birbynių ansamblis,
mokytojai J. Narkutė ir M. Trimonis, 2021 m.