2018-04-09

Chorinio dainavimo

Metodinės grupės pirmininkė – Nerutė Šiliūtė.

Chorinio dainavimo moko I. Račkauskienė, L. Tomkevičienė, M. Uleckienė, E. Kaveckas, o chorinio dirigavimo – V. Ruzgys.

Mokytis chorinio dainavimo galima pradėti Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje, kuri skirta 5- 6 metų vaikams.
Į chorinio dainavimo I-ąją klasę priimami 7 – 8 metų vaikai. Mokslas trunka aštuonerius metus  (4 metus pradinio ugdymo ir 4 metus pagrindinio ugdymo). 

Nuo pirmos klasės chorinio dainavimo dalyko mokiniai mokosi dainuoti chore, groti fortepijonu, muzikos rašto (solfedžio), vyresnėse klasėse – muzikos istorijos, o baigiamosiose – chorinio dirigavimo.

Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje yra 7 choriniai kolektyvai.

Chorinio dainavimo dalyko chorai:

Ankstyvasis muzikinis ugdymas, vadovė Ana Jurelionienė,
I kl. choras, vadovė Ingrita Račkauskienė,
II-III kl. Jaunučių choras „Ri Dig Do“, vadovė Ingrita Račkauskienė,
IV-VII kl. Jaunių choras „Gaida“, vadovė Lina Tomkevičienė, chormeisterė Miglė Uleckienė.

Instrumentinių metodinių grupių chorai:

I kl. choras, vadovė Ana Jurelionienė,
II-III kl. Jaunučių choras, vadovė Ana Jurelionienė,
Jaunių choras „Šypsena“, vadovas Egidijus Kaveckas.

Chorai aktyviai koncertuoja mokykloje ir už jos ribų, yra respublikinių moksleivių Dainų švenčių, miesto bei šalies festivalių dalyviai. Jaunučių chorai dalyvauja įvairiuose tęstiniuose projektuose, pavyzdžiui, „Vadovavimas chorui“, „Dainuokime ir muzikuokime drauge“, organizuojamame kartu su Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centru. Jaunių chorai atstovauja mokyklą Dainų šventėse, dalyvauja mokyklos vasaros stovykloje „Išbandykime, kad suprastume“.

Ši metodinė grupė kiekvienais metais rengia įvairius projektus, organizuoja naudingus ir sėkmingus susitikimus su profesionaliais chorvedžiais ir kompozitoriais. Vienas iš didžiausių projektų yra „Muzikinė popietė su įžymiu kompozitoriumi“, organizuojamas kartu su solinio ir ansamblinio dainavimo metodine grupe. Šio projekto koncertuose skamba kviestinio svečio muzikinė kūryba, atliekama mūsų mokyklos mokinių. Chorinio dainavimo metodinės grupės dėka mokykloje svečiavosi chorvedės D. Mikienė,  V. Mažintaitė, S. Kriščiūnaitė, R, Maleckaitė, dainų autorės I. Šeduikienė, I. Mažuikaitė ir kompozitoriai V. Miškinis, L. Vilkončius, V. Augustinas, Z. Bružaitė, N. Sinkevičiūtė.

Victor Johnson „Bonse Aba“
Atlieka Jaunių choras „Gaida“, vadovė L. Tomkevičienė
Diriguoja M. Cicėnaitė, akompanuoja N. Šiliūtė, 2019 m.
K. Mašanauskas „Lietuva“ fonogr. A. Rakšnio
Atlieka jungtinis chorinio ir solinio dainavimo choras
Mokytojai: L.Tomkevičienė, V.Ruzgys, J.Stumbrienė, V.Taurinskaitė-Rukšienė, 2021 m.