2018-04-09

Chorinio dainavimo

Metodinės grupės pirmininkė – Nerutė Šiliūtė.

Mokytis chorinio dainavimo galima pradėti
Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje, kuri skirta 5- 6 metų vaikams.
Į chorinio dainavimo I-ąją klasę priimami 7 – 8 metų vaikai. Mokslas trunka aštuonerius (4 metus pradinio ugdymo ir 4 metus pagrindinio ugdymo) metus. 

Chorinio dainavimo dalyko mokiniai mokosi dainuoti chore, groti fortepijonu, muzikos rašto (solfedžio). Vyresnėse klasėse mokosi muzikos istorijos, o baigiamosiose – chorinio dirigavimo.

Chorinį dainavimą moko pedagogai Jūratė Kuncienė, Ingrita Račkauskienė, Lina Tomkevičienė, Vydmantas Ruzgys. Chorinį dirigavimą – Vydmantas Ruzgys.

Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje yra 6 choriniai kolektyvai.

Chorinio dainavimo dalyko chorai:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės choras, vadovė Jūratė Kuncienė;
I-II-III kl. Jaunučių choras „Ri Dig Do“, vadovė Ingrita Račkauskienė;
IV-VII kl. Jaunių choras „Gaida“, vadovė Lina Tomkevičienė.

Mokinių, besimokančių groti instrumentais, chorai:

I kl. Jaunučių choras, vadovė Jūratė Kuncienė;
II-III kl. Jaunučių choras, vadovė Jūratė Kuncienė;
Jaunių choras „Šypsena“, vadovas Vydmantas Ruzgys.

Chorai aktyviai koncertuoja mokykloje ir už jos ribų.
Mokyklos choriniai kolektyvai yra respublikinių ir moksleivių Dainų švenčių, miesto bei šalies festivalių dalyviai.

Victor Johnson „Bonse Aba“
Atlieka Jaunių choras „Gaida“, vadovė L. Tomkevičienė
Diriguoja M. Cicėnaitė, akompanuoja N. Šiliūtė, 2019 m.
K. Mašanauskas „Lietuva“ fonogr. A. Rakšnio
Atlieka jungtinis chorinio ir solinio dainavimo choras
Mokytojai: L.Tomkevičienė, V.Ruzgys, J.Stumbrienė, V.Taurinskaitė-Rukšienė, 2021 m.