2018-04-09

Solinio ir ansamblinio dainavimo

Metodinės grupės pirmininkė – Jolanta Grinevič-Tankeliun.

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė grupė įkurta 2010 m.
Solinį ir ansamblinį dainavimą moko J. Stumbrienė, N. Šiliūtė, V. Taurinskaitė-Rukšienė, A. Lukaitė, M. Pivoriūnaitė-Jakšienė, J. Grinevič-Tankeliun,  V. Jakštienė, G. Rastenytė-Mališauskienė, M. Čepaitė, E. Kaveckas, J. Valaitė. Mokslas trunka aštuonerius metus (4 metus pradinio ugdymo ir 4 metus pagrindinio ugdymo).

Solinio dainavimo pamokos vyksta individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, gebėjimus, fizinius duomenis, temperamentą. Mūsų mokiniai dalyvauja koncertuose mokykloje ir už jos ribų, yra tapę respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais bei diplomantais.

I-III klasių solinio dainavimo mokiniai yra kviečiami dainuoti vokaliniame ansamblyje (vadovė K. Smaidžiūnaitė).

IV-VIII klasių mokiniai dainuoja vyresniųjų vokaliname ansamblyje (vadovas Egidijus Kaveckas).

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė grupė rengia įvairius projektus:

  • Kas dvejus metus mūsų mokykloje vyksta Respublikinis muzikos mokyklų solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai, žydėk, žydėk“.
  • Kasmet organizuojame seminarą – praktikumą „Dainavimo pamoka”, į kurį kviečiame dainavimo pedagogus.
  • Kartu su chorinio dainavimo metodine grupe kasmet organizuojame projektą „Muzikinė popietė su įžymiu kompozitoriumi“.
Italų l. d. „Pavasario daina“
Atlieka Milana Gabrilavičiūtė, I kl.,
mokytoja J. Stumbrienė, 
2015 m.
„Skamba vėjuos daina“, muzika A.Raudonikio, žodžiai A.Guščino
Atlieka Jogailė Čojūtė, VII kl., mokytoja J. Stumbrienė,
Sabina Stūronaitė (fleita, VI kl.), mokytoja A. Kontautienė,

koncertmeisteris J. Suchanovas, 2015 m.