2018-04-09

Solinio ir ansamblinio dainavimo

Metodinės grupės pirmininkė – Gabrielė Rastenytė.

Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinė grupė įkurta 2010 m.
Solinį ir ansamblinį dainavimą moko pedagogai Kristina Beliavskaja, Snieguolė Meškauskienė, Jolanta Stumbrienė, Nerutė Šiliūtė, Vida Taurinskaitė-Rukšienė ir Viktorija Jakštienė. Mokslas trunka aštuonerius metus (4 metus pradinio ugdymo ir 4 metus pagrindinio ugdymo).

Solinio dainavimo pamokos vyksta individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, gebėjimus, fizinius duomenis, temperamentą. Mūsų mokiniai dalyvauja koncertuose mokykloje ir už jos ribų, yra tapę respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais bei diplomantais.

I-III klasių solinio dainavimo mokiniai yra kviečiami dainuoti vokaliniame ansamblyje (vadovė Viktorija Jakštienė).

Vokalinis ansamblis „DIXI“ vadovės Snieguolė Meškauskienės iniciatyva buvo įkurtas 2005 m. Ansamblis yra tapęs 10 respublikinių konkursų ir festivalių laureatu bei diplomantu „Mažųjų talentų“(2008), M. Vaitkevičiaus festivalio-konkurso (2008), III Respublikinio festivalio „Muzikuokime drauge“ (2010), „Nenusigąsk, tai aš…“, skirto
V. Kernagiui atminti (2010), „Iš sidabro šulinių“ (2010 ir 2012), V-jo respublikinio harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a cappella festivalio-konkurso „ Oi, žiba žiburėlis“ (2011), Religinės muzikos konkurso, skirto Šv. Cecilijai (2012), Liaudies dainos konkurso „Vai, žydėk, žydėk“(2013 ir 2017). 

„DIXI“ atstovauja Vilniaus Algirdo muzikos mokyklą užsienio šalyse kaip mergaičių choras. Choras „DIXI“ yra aplankęs ne vieną šalį ir pelnęs apdovanojimus tarptautiniuose konkursuose:

2006 m. Tarptautiniame konkurse „Mažųjų angelų opera“ (Lietuva), diplomas;
2009 m. Tarptautiniame konkurse “Popkopėčios 2009“ (Lietuva), Grand Prix;
2011 m. Tarptautiniame jaunųjų talentų konkurse „Kaunas talent 2011“ (Lietuva), diplomas;
2012 m. Tarptautiniame konkurse „Mundus Cantat“ Sopote (Lenkija), Sidabro diplomas;
2013 m. XIV Tarptautiniame chorų konkurse „Musica Mundi“ Budapešte (Vengrija), Aukso diplomas;
2015 m. Tarptautinėse Europos chorų žaidynėse Magdeburge (Vokietija), Aukso diplomas, du Europos chorų čempionų sidabro medaliai;
2017 m. Tarptautiniame konkurse „Muzite“ Sozopolyje (Bulgarija), I vieta Folkloro kategorijoje , I vieta Populiarios dainos kategorijoje.

Italų l. d. „Pavasario daina“
Atlieka Milana Gabrilavičiūtė, I kl.,
mokytoja J. Stumbrienė, 
2015 m.
„Skamba vėjuos daina“, muzika A.Raudonikio, žodžiai A.Guščino
Atlieka Jogailė Čojūtė, VII kl., mokytoja J. Stumbrienė,
Sabina Stūronaitė (fleita, VI kl.), mokytoja A. Kontautienė,

koncertmeisteris J. Suchanovas, 2015 m.