2018-04-09

Akordeono

Metodinės grupės pirmininkė – Regina Pancekauskienė.

Akordeono metodinėje grupėje moko penki akordeono dalyko mokytojai: R. Pancekauskienė, I. Plungaitė, L.Černych, V. Umbrasas, A. Kvetkauskas.

Akordeono metodinės grupės mokiniai mokomi pagal akordeono dalyko pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, kuri pritaikyta įvairius gebėjimus bei poreikius turintiems mokiniams.

Akordeono dalyko mokytojų keliami tikslai – saugioje ugdymosi aplinkoje suteikti visiems mokiniams kokybišką muzikinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas ir galimybes atskleisti savo gebėjimus per solinį ir ansamblinį muzikavimą, skatinti mokinių koncertinę patirtį, patirti ir skleisti geras emocijas muzikuojant.

Instrumentai yra parenkami pagal kiekvieno vaiko fizinius duomenis, kad būtų patogu ir nesudėtinga jais groti.

Metodinės grupės bendruomenė aktyviai dalyvauja ne tik savo metodinės grupės organizuojamuose tradiciniuose renginiuose bei Algirdo muzikos mokyklos renginiuose, bet ir miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, festivaliuose, koncertuose ir kituose edukaciniuose renginiuose. Akordeono dalyko mokiniai tobulina savo įgūdžius muzikuodami ne tik kaip solistai, bet ir įvairiuose ansambliuose, akordeonininkų orkestre.

Akordeono dalyko mokinių pasiekimai garsina mokyklos vardą Lietuvoje ir užsienyje. Mokinių iškovoti garbingi apdovanojimai liudija apie aktyvų visos akordeono bendruomenės įsitraukimą į muzikinę veiklą.

W. A. Mozart „Abėcėlė“
Atlieka Aronas Čaiko, I kl., mokyt. R. Pancekauskienė, 2021m.
A. Vossen „Briuselio nėriniai“
Atlieka Elijas Mazepa, KMUG, mokyt. R.Pancekauskienė, 2021m.