2018-04-09

Akordeono

Metodinės grupės pirmininkė – Regina Pancekauskienė.

Norinčius išmokti groti akordeonu Akordeono metodinėje grupėje moko penki akordeono dalyko mokytojai: mokytoja metodininkė Liudmila Černych, mokytojas Aidas Kvietkauskas, mokytoja ekspertė Regina Pancekauskienė, mokytoja ekspertė Ilma Plungaitė, mokytojas metodininkas Valdas Umbrasas.

Metodinės grupės mokiniai, pasiekę reikiamą individualaus pasirengimo lygį, groja ne tik kaip solistai, bet dalyvauja įvairiuose ansambliuose – tai ir akordeonų duetai, trio, kvintetas, akordeonų orkestras. Akordeono dalyko mokiniai nuolat jungiasi į mišrios sudėties kamerinius ansamblius dalyvavimui įvairiausiuose projektuose ir renginiuose.  Metodinės grupės bendruomenė aktyviai dalyvauja ne tik Algirdo muzikos mokyklos renginiuose, bet ir miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, festivaliuose, konkursuose, koncertuose, meistriškumo kursuose. Per pastaruosius keletą metų metodinės grupės mokinių iškovoti garbingi apdovanojimai Lietuvos, Italijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos,  Kazachstano valstybėse organizuotuose festivaliuose ir konkursuose, taip pat koncertinės išvykos į Vokietiją, Čekiją, akordeonų orkestro dalyvavimas Dainų šventėse, liudija apie metodinėje grupėje aukštai iškeltą meistriškumo kartelę.
Metodinėje grupėje propaguojamas ne tik mokinių bet ir jų šeimos narių, o reikalui esant, ir pačių mokytojų įsitraukimas į bendrą muzikavimą, kuris leidžia metodinės grupės atstovams būti Algirdo muzikos mokyklos organizuojamų šeimyninio muzikavimo projektų dalyviais ir tokiu būdu patirti bendro muzikavimo džiaugsmą.

Akordeono metodinės grupės mokytojai organizuoja tradiciniais tapusius renginius:

O aš jau antrokas“ – tai respublikinis II-ųjų klasių jaunųjų akordeono atlikėjų festivalis.

Tau, mamyte“ – tai metodinės grupės mokinių koncertas tėveliams, rengiamas Motinos dienos proga.

Groju draugams“ – tai metodinės grupės mokinių konkursas, kuriame jaunesniuosius grupės mokinius vertina metodinės grupės absolventai.

W. A. Mozart „Abėcėlė“
Atlieka Aronas Čaiko, I kl., mokyt. R. Pancekauskienė, 2021m.
A. Vossen „Briuselio nėriniai“
Atlieka Elijas Mazepa, KMUG, mokyt. R.Pancekauskienė, 2021m.