2018-06-22

Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadieniais-penktadieniais: 17.30-20.00 val., šeštadieniais: 8.30-16.00 val.

Gautos naujos knygos: 

Mokytojų metodinių darbų registras

Mokytojų kūrybinė veikla – rengiama.