2018-03-18

Nuotraukos

2022-2023 m.m.  2021-2022 m.m.  2020-2021 m.m.   2019-2020 m.m.  2018-2019 m.m.  2017-2018 m.m.

Šių metų lapkričio 25 d. mokykloje vyko edukacinio projekto-konkurso „Muzikos spalvos“ Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos trečiųjų klasių mokinių muzikinių mįslių koncertas “Kaip pavadinčiau aš?”. Jame išgirdome trisdešimt muzikinių pasirodymų-mįslių, o pavadinimus joms išradingai kūrė solfedžio mokinių kūrybinės grupės.

 

 

 

Lapkričio 23 d. mūsų mokykloje vyko konferencija „Pasidalinkime gerąja patirtimi su bendrojo lavinimo muzikos mokytojais“. Mūsų mokyklos mokytoja I. Račkauskienė pristatė įvairius būdus, kaip galima dirbti su pradedančiais choristais, B. Jurkonytė pateikė augmentuotos realybės programų ir interaktyvių klausimynų pavyzdžių, V. Jakštienė aptarė interaktyvios lentos svarbą ir pateikė pamokos pavyzdį tema „Muzikos instrumentai“, viešnia K. Karnaševičienė pasidalino ritmo mokymo idėjomis, M. Pleitaitė apžvelgė
M. K. Čiurlionį per kūrybiškumo prizmę. Dėkojame organizatoriams, lektoriams ir visiems susirinkusiems paklausyti konferencijos!

Spalio 12 d. 2021-2022 mokslo metų ketvirtokams buvo įteikti IV kl. baigimo pažymėjimai. Jie ne tik atsiėmė pažymėjimus, bet ir muzikavo scenoje! Džiaugiamės puikiais R. Savickio (mokyt. A. Liasienė), S. Zykutės (mokyt. V. Mikuckis),
E. Zykutės (mokyt. E. Juciūtė), A. Filistovič (mokyt.
I. Banevičiūtė, konc. V. Pečiukonytė) ir M. Mažulytės (mokyt.
J. Stumbrienė, konc. J. Suchanovas) pasirodymais!
Linkime neprarasti žingeidumo muzikai ir meilės muzikavimui!

 

Spalio 5 d. šventėme Tarptautinę mokytojų dieną bei sveikinome 2021-2022 mokslo metų laureatus, jų mokytojus ir koncertmeisterius! Koncerto pradžioje skambėjo jaunių choro „Gaida“ (vad. L. Tomkevičienė, konc. Liudmila Šapošnikova) atliekama A. Noviko daina „Kelias į mokyklą“,
o po šios dainos sceną užvaldė mokyklos mokytojai!
S. Vaitkevičiūtė, V. Pečiukonytė, J. Kazakevičiūtė,
M. Pivoriūnaitė, A. Lukaitė, G. Tatlauskaitė, J. Suchanovas,
M. Čepaitė, M. Sereika, I. Daniulis klausytojams padovanojo puikų ir profesionalų koncertą. 

Didžiuojamės savo mokyklos mokiniais ir mokytojais!

 

Spalio 1 d. mūsų mokyklos Didžiojoje salėje pirmą kartą skambėjo muzika, skirta Tarptautinei senjorų dienai! Ir anksčiau bendradarbiavome su senjorų bendruomenėmis, bet dar niekada nerengėme koncerto šiai progai. Kruopščiai atrinkta koncerto programa džiugino svečius, senjorai džiaugėsi puikiu mokinių muzikavimu. Akordeonu pagrojo mūsų mokyklos senjoras S. Strička, dainas dainavo ir svečiai – Naujininkų bočių ansamblis „Tautinės raiškos sambūris“ (vad. L. Pamerneckis) ir Naujamiesčio bočių ansamblis „Vaivora“ (vad. R. Jurgaitienė). Po koncerto senjorai sugužėjo į mokyklos antro aukšto foje, kurioje vaišinosi arbata ir mokyklos kolektyvo keptais gardžiais pyragais. 

Rugsėjo 1-ąją dieną į mūsų mokyklą susirinko gausus mokinių, jų tėvelių ir mokytojų būrys!
Didžiojoje salėje mokiniai ir tėveliai išgirdo mūsų mokyklos mokinių pasirodymus, buvo supažindinti su naudinga informacija, kuri pravers mokantis mūsų mokykloje, o po koncerto visi sugužėjo į klases susitikti su savo naujais mokytojais.

 
 

2022 m. rugpjūčio 14-19 dienomis Varėnos rajono sodyboje „Dzūkijos Perlas“ vyko stovykla „Išbandykime, kad suprastume“. Joje dalyvavo 86 V-VII klasių mokiniai, muzikuojantys mokyklos ansambliuose, choruose ir orkestruose. Kiekviena diena buvo pripildyta įdomių veiklų – mokiniai grojo ir dainavo, mankštinosi, žaidė krepšinį, šoko, mokėsi plaukti, šnekučiavosi, šiltais vakarais žiūrėjo kino filmus po žvaigždėmis. Dėkojame organizatoriams, mokytojams ir mokiniams už puikiai praleistą laiką! Nekantraudami laukiame kitų metų susitikimo stovykloje!