2018-04-09

Styginių instrumentų

Metodinės grupės pirmininkė – Neringa Augustauskienė.

Styginių instrumentų metodinėje grupėje šiuo metu dirba 7 mokytojai. Groti smuiku moko Jelena Alymova, Irena Banevičiūtė, Iveta Janulytė, Milda Pleitaitė, Silvija Vaitkevičiūtė ir Ingrida Šimulionienė, groti violončele moko Neringa Augustauskienė, o klasikine gitara – Valdemaras Mikuckis. Į šią metodinę grupę priimami vaikai nuo 7 metų. Mažieji groja po vieną ir ansambliuose, o nuo V klasės yra kviečiami ir į styginių instrumentų orkestrą, kuriam vadovauja Egidijus Kaveckas.

Mokiniai kiekvienais metais dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto konkursuose, juose pelno prizines vietas. Metodinė grupė organizuoja respublikinį festivalį – konkursą „Pavasario styga“, aktyviai dalyvauja mokyklos rengiamuose festivaliuose, konkursuose bei koncertuose, pavyzdžiui, festivalyje „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“, kuriame mokiniai muzikuoja kartu su savo šeimos nariais ir ansamblinio muzikavimo festivalyje „Muzikuokime drauge“.

Šios metodinės grupės mokiniai turi galimybę pasirodyti ir mokykloje, ir už jos ribų. Kiekvieną pavasarį mažieji atlikėjai sveikina mamytes M. K. Čiurlionio namuose, skirdami joms koncertą. Tradiciškai styginių metodinės grupės mokslo metai baigiami „Skamba muzika Lietuvos dvaruose ir muziejuose“ koncertu. Tai yra projektas, kuriame mokiniai ne tik koncertuoja scenoje, bet ir dalyvauja įvairiose edukacinėse programose.

L.van Beethoven “Švilpikas”
Atlieka Augustina Rimkevičiūtė, I kl., mokytoja I.Banevičiūtė,
koncertmeisterė V.Pečiukonytė, 2015 m.
T.Šernas Tokata
Atlieka Dominyk Gribanov, VII kl., mokytoja M.Pleitaitė,
koncertmeisterė T.Nikitina, 2015 m.