2018-04-09

Chorinio dainavimo fortepijono dalyko

Metodinės grupės pirmininkė – Marina Bidlauskienė.

Metodinės grupės mokytojai: Vida Apanavičienė, Violeta Butkauskienė, Miglė Cicėnaitė, Margarita Ignatavičienė, Modestas Jankūnas, Simona Jakštė, Ana Jundo, Rita Kaziulienė, Elvyra Meiluvienė, Indrė Naujikaitė, Neringa Puišytė, Ingrita Račkauskienė, Raimonda Svirskienė,  Justė Šablinskaitė-Sokalska, Zoja Šablinskienė, Eglė Švelnytė, Lijana Švelnytė, Nerutė Šiliūtė, Vida Taurinskaitė, Rasa Žilytė-Šernienė.

Visi chorinio dainavimo dalyko mokiniai turi galimybę mokytis skambinti fortepijonu. Profesionalių mokytojų vedamose individualiose pamokose atsižvelgiama į kiekvieno vaiko asmenines savybes, poreikius, mokymosi tempą. Mokinių kūrybiškumą ir fantaziją lavina metodinės grupės organizuojami koncertai, festivaliai, viktorinos.  Savo pasiekimais mokiniai gali pasidžiaugti dalyvaudami  fortepijono dalyko koncertuose, mokyklos  ir miesto festivaliuose, šeimyninio muzikavimo renginiuose. Kasmet vyksta jau tradiciniais tapę projektai  “Linksmieji pirštukai”, ”Skaitykime iš lapo”, “Muzikinė viktorina”. Visos metodinės grupės šventėmis tampa koncertai „Pavasario žiedai“ ir „Muzikinė šypsenėlė“ – renginys, skirtas Motinos dienai, kai mokyklos didžiojoje scenoje pasirodyti turi galimybę ir patys jauniausieji atlikėjai – pirmokėliai. Jaukią šeimynišką atmosferą sukuria mokytojų rengiami  klasių kalėdiniai bei pavasariniai koncertai. 

E. Grieg “Kalnų karaliaus oloje”
Atlieka Rusnė Stašaitytė, I kl.,
mokytoja N. Šiliūtė,
2015 m.
M. Mier „Briliantinė tokata“
Atlieka Gintarė Bauerytė, VII kl.,
mokytoja V. Butkauskienė, 2014 m.