2018-07-04

Mokestis už mokslą

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokesčio už mokslą tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo 2023 m. birželio 28 d. Nr. 1-82 nauja redakcija

→ Sprendimas dėl mokesčio už ugdymą ir kitas VMS meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-10-05 Nr. 1-1595 nauja redakcija 2023-06-28  1-82.pdf

  • Mokestis mokamas už kiekvieną ugdymo mėnesį.

            Mokestį už ugdymą ugdytiniai (jei ugdytiniai yra nepilnamečiai asmenys – jų tėvai (globėjai, rūpintojai)
            moka už kiekvieną ugdymo mėnesį
. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas
            iki einamojo mėnesio 20 dienos. 

  • Popierinės sąskaitos/kvitai už suteiktas paslaugas ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) nebus teikiamos, jas tėvai (globėjai, rūpintojai) turi patys užsakyti ir gauti kvitus į savo el. paštus per sistemą https://svietimas.vilnius.lt/

            → Neformalaus ugdymo kvitų užsisakymas į e-paštu.docx

            arba užsakyti e.sąskaitas LR bankuose (AB Luminor ir AB Swedbank banke)

            → E. sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke Luminor.docx

            → E. sąskaitos  už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank.docx

Teikiamų paslaugų įkainiai:

18.00 Eur/mėn. (ankstyvojo ugdymo programoje)

30.00 Eur/mėn. (pradinio ir pagrindinio, kryptingo muzikinio ugdymo programose)

12.00 Eur/mėn. (socialinę paramą gaunantys ugdytiniai)

50 % nuolaida taikoma kiekvienam vaikui, jei trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas).