2018-04-08

Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (kitų įstatyminių atstovų) ir vietos bendruomenės atstovų.
Tarybos pirmininkas ir mokytojų atstovas – vyresnysis mokytojas Povilas Meškėla.
Mokytojų atstovas – Lina Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.

Socialinių partnerių atstovas – Jūratė Sereičikienė.
Mokinių tėvų atstovas – Saulius Karpavičius.
Mokinių atstovė – Greta Pinelytė. 

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro 10 narių.
Tarybos pirmininkė – Lina Tomkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė.
Tarybos nariai: Violeta Česaitienė, Vida Čojienė, Brigita Jurkonytė, Justė Kazakevičiūtė, Aidas Kvetkauskas, Milda Pleitaitė, Ingrita Račkauskienė, Nerutė Šiliūtė, Daiva Tareilytė–Juškienė.

Mokyklos metodinė taryba

Tai papildoma savivaldos institucija, kuri sprendžia einamuosius mokyklos reikalus tarp Mokytojų tarybos posėdžių. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojai ir metodinių grupių pirmininkai.
Mokyklos direktorė – Daina Rakšnienė,
Mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui – Lina Tomkevičienė, Miglė Uleckienė, Viktorija Jakštienė, pavaduotoja ūkio reikalams Alina Frolova.
Tarybos pirmininkė – akordeono metodinės grupės pirmininkė Regina Pancekauskienė.
Kiti tarybos nariai:
Chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Nerutė Šiliūtė,
Chorinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė Marina Bidlauskienė,
Fortepijono metodinės grupės pirmininkės Violeta Česaitienė ir Virgilija Kirnaitė,
Populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkas Arūnas Rakšnys,
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas Ignas Daniulis,
Solinio ir ansamblinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė Jolanta Grinevič-Tankeliun,
Styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė Neringa Augustauskienė,
Tautinių instrumentų metodinės grupės pirmininkas Medardas Trimonis,
Teorijos metodinės grupės pirmininkė Rūta Bernatonytė,
Antrojo instrumento metodinės grupės pirmininkė Margarita Daujotaitė.

Mokyklos administracija    Mokyklos mokytojai