2018-04-08

Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba

Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (kitų įstatyminių atstovų) ir vietos bendruomenės atstovų.
Tarybos pirmininkas – Povilas Meškėla, mokytojų atstovas, vyresnysis mokytojas;
Mokytojų atstovas – Lina Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė;

Socialinių partnerių atstovas – Jūratė Sereičikienė;
Mokinių tėvų atstovas – Saulius Karpavičius;
Mokinių atstovė – Greta Pinelytė. 

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokyklos administracija    Mokyklos mokytojai