2021-10-10

Vizija, misija

Mokyklos vizija

Moderni, patraukli, kūrybiška, ieškanti inovacijų, vis atsinaujinanti, prisitaikanti prie besikeičiančios visuomenės muzikos mokykla.

Mokyklos misija

Atskleisti ir plėtoti ugdytinių meninius, muzikinius gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą, suteikti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, prisidėti prie šalies muzikinės kultūros puoselėjimo.