Mokinių ir tėvelių dėmesiui

Lapkričio 30 d. – gruodžio 17 d. muzikos mokykloje ugdymas ir toliau vykdomas mišriu būdu:
individualios pamokos (instrumento, solinio dainavimo) vyks kontaktiniu arba nuotoliniu būdu;
grupinės pamokos (solfedis, muzikos istorija, choras, orkestras, ansambliai, ankstyvasis muzikinis ugdymas) vyks tik nuotoliniu būdu; 
grupinių pamokų tvarkaraščiai nesikeičia. Prisijungimo kodai yra internetinės svetainės skiltyje – karantinas – nuotolinės pamokos;
kontaktinių pamokų metu mokiniai privalo dėvėti apsaugines veido kaukes;

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į raštinę tel.+37052332414, el. paštas:  algirdomm@gmail.com
arba į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Liną Tomkevičienę, mob. tel. + 34060361557, el. paštas: ltomkeviciene@gmail.com.