Koncertas „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijai

2021 metų gruodžio 22 dieną vyko mūsų muzikos mokyklos koncertas, skirtas „Židinio“
suaugusiųjų gimnazijai. Koncerte pasirodė muzikos mokyklos solistai, ansambliai ir choras,
o jį vedė Nerutė Šiliūtė. Gera dalintis muzika!