2021-11-24

1,2% Parama

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 1,2 % GPM lėšų ataskaita iki 2020-12-31 d.

Gauta  GPM 2020 metais už 2019 metus – 3 473,97 Eur.

Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 30 173,24 Eur.

Išleista 2020 metais – 4 553,85 Eur (ugdymo procesui gerinti).

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 25 619,39 Eur.