2018-03-18

Administracija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Daina Rakšnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Stasys Strička

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Uleckienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Alina Frolova

Raštinės vedėja Zita Ramanauskaitė