2018-03-18

Administracija

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Daina Rakšnienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Tomkevičienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Uleckienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Alina Frolova

 

Raštinės vedėja Zita Ramanauskaitė