2018-04-08

Mokyklos savivalda

Mokytojų taryba 

 

 

 

 
Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė – Direktorė, mokytoja ekspertė Daina Rakšnienė;
Tarybos nariai:
Lina Tomkevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė,
Vydmantas Ruzgys – vyresnysis mokytojas,
Stasys Strička – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojas metodininkas,
Margarita Ignatavičienė ir Virgilija Kirnaitė – fortepijono metodinės grupės pirmininkės, mokytojos metodininkės,
Neringa Augustauskienė – styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,
Alvydė Kontautienė – pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,
Medardas Trimonis – tautinių istrumentų ir akordeono metodinių grupių pirmininkas, vyresnysis mokytojas,
Gabrielė Rastenytė – chorinio dainavimo bei solinio ir ansamblinio dainavimo metodinių grupių pirmininkė, mokytoja metodininkė,
Jūratė Buožienė – chorinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,
Margarita Daujotaitė – solinio ir ansamblinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė,
Rūta Bernatonytė – teorijos metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė,
Arūnas Rakšnys – populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas.

Mokyklos taryba

Tarybos pirmininkas – Povilas Meškėla, mokytojų atstovas, mokytojas; Mokytojų atstovas – Lina Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė;
Socialinių partnerių atstovas – Jūratė Sereičikienė;
Mokinių tėvų atstovas – Saulius Karpavičius;
Mokinių atstovė – Greta Pinelytė. 

 
Etikos taryba:

Tarybos pirmininkė – metodinių grupių pirmininkė, mokytoja ekspertė  Rūta Bernatonytė; 
Tarybos nariai:
Svetlana Bulygo, mokytoja metodininkė,
Tadas Česnauskas, mokytojas, 
Daina Rakšnienė, mokytoja ekspertė,
Medartas Trimonis, vyresnysis mokytojas.

 
Mokyklos darbo taryba

Tarybos pirmininkas –  vyresnysis mokytojas Medardas Trimonis; 
Tarybos nariai:
Lina Tomkevičienė, mokytoja metodininkė, 
Miglė Uleckienė, mokytoja,
Zita Ramanauskaitė, raštinės vedėja.
 

 
Vaiko gerovės bei patyčių prevencijos vykdymo komisija

Grupės koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Lina Tomkevičienė;
Nariai:
Daina Rakšnienė – direktorė, mokytoja ekspertė,
Rūta Bernatonytė – metodinių grupių pirmininkė, mokytoja ekspertė,
Ingrita Račkauskienė – mokytoja.