Dėmesio!

Gerb. Tėveliai! Siekdami maksimaliai užtikrinti COVID-19 prevenciją, mokyklos mokinių bei mokytojų saugumą bei vadovaudamiesi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, maloniai prašome Jūsų, atvedus (palydėjus) vaiką…