2018-03-16

Video

Respublikinio projekto „Vaikai vaikams“ muzikiniame klipe – Vilniaus Algirdo m.m.
solistai Meda Gutauskaitė, Albertas Jefimovičius ir Lukrecija Šiaulytė (2021-09-01)

 
Absolventų išleistuvių koncertas (2021-08-28)

 
 
Fortepijono VI kl. mokinių virtualus koncertas (2021-06-08)

 
 
Fortepijono metodinės gr. absolventų „Atsisveikinimo koncertas“ (2021-05-30)

 
 
Kviečiame mokytis Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje (2021-05-27)

 
 
Fortepijono metodinės grupės II kl. mokinių Lietuvių kompozitorių
kūrinių koncertas (2021-05-27)


 
 
Chorinio dainavimo fortepijono dalyko metodinės grupės mokinių
koncertas „Pavasario žiedai“ (2021-05-26)


 
 
Kryptingo muzikinio ugdymo grupės mokinių koncertas (2021-05-24)

 
 

Mokyklos koncertas „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ (2021-05-15)

Akordeonininkų koncertas „Tau, mamyte“ (2021-05-08)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncertas „Iš baroko muzikos lobyno“ (2021-05-07)

 
 
Styginių instrumentų mokinių koncertas „Tau, mamyte“ (2021-05-02)

 
 
Antro instrumento mokinių koncertas „Muzikos paunksmėje“ (2021-04-14)

 
 

Projektas „Mes verti gyventi be patyčių“ (2021-02-08)

III Tarptautinis projektas-konkursas „Muzikos spalvos“ (2021-02-06)

Virtualus koncertas „Žymių kompozitorių fortepijoninė muzika“ (2020-12-28)

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos virtualus koncertas
„Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ (2020-12-24)

Koncertas Antavilių pensionato gyventojams (2020-12-18)

LRT konkurso „Dainų dainelė“ laureatė – Patricija Linkevičiūtė
(mokytoja J. Stumbrienė) „Arkliukas darželyje“ (2020-10-11)
            

LRT konkurso „Dainų dainelė“ laureatė Lukrecija Šiaulytė
(mokytoja N. Šiliūtė) „Šoko kiškis“ (2020-09-20)
 
Absolventų išleistuvės Vilniaus Rotušėje (2020-08-26)

Muzikinė stovykla Dzūkijoje: 70-ies dalyvių linijinis šokis
„Jerusalema“ (2020-08-20)

Jaunųjų dirigentų paradas „Diriguoju dainų šventę“ (2020-05-31)

Festivalis „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ (2020-05-15)

 
Svečiuose kompozitorius Vaclovas Augustinas (2020-02-11)

LRT konkurse „Dainų dainelė“ Meda Gutauskaitė (mokytoja
V.Taurinskaitė-Rukšienė) „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ (2020-02-02)

Šventinis koncertas „Kino teatre“ (2019-12-19)

Mergaičių choras „DIXI“ ir moterų choras „Guostė“
koncerte „Dainuokime kartu“ Šv. Ignoto bažnyčioje (2019-11-30)

Populiarios muzikos grupės mokinių koncertas
„Gitaros ir ne tik…“ (2019-06-05)


 
 
Mokyklos absolventų koncertas (2019 05 31)

 
 
Tarptautinių ir respublikinių laureatų koncertas
Vilniaus rotušėje (2019-05-28)


 
 
Jaunųjų dirigenčių koncertas(2019-05-15)

 
 
Koncertas-festivalis „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“(2019-05-14)

 
 
VI Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“
chorinio dainavimo metod. gr. jaunių choras „Gaida“ (2019-04-13)

VI Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“
instrumentinių metod. gr. jaunių choras „Šypsena“ (2019-04-13)

 

IV respublikinio lietuvių liaudies dainos konkurso
„Vai, žydėk, žydėk“ video apžvalga(2019-03-30)


 

„Graži Tėvyne mano“ – koncertas, skirtas kovo 11-ajai (2019-03-14)

 

II respublikinio projekto „Muzikos spalvos“(2019-02-09) video-apžvalga


 

R. Juknevičienės „Gėlių albumo“ pristatymas-koncertas(2019-01-24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokyklos Kalėdinis koncertas „Kai žiema sidabrą barsto“(2018 12 21)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styginių instrumentų metodinės grupės Kalėdinio koncerto
fragmentas- mokytoja M. Pleitaitė su mokinėmis (2018 12 11).

                   

II Respublikinio konkurso „Muzikos spalvos“ I turo nugalėtojų
vaizdo įrašai – mįslės
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smuikininkės Augustinos Rimkevičiūtės pasirodymas
tarptautiniame konkurse „Les Cles d’Or – Aukso raktai“ 2018 10 18

                   

Mokyklos Jubiliejinis koncertas „Mes jėga“ Šv. Kotrynos bažnyčioje
2018 05 26 – LRT mediatekoje:

 

Koncerte „Daina Mamytei“ 2018 05 04 instrum. sk. Jaunučių choras,
vadovas S. Bradūnas, koncertmeisterė N. Šiliūtė

 
Koncerte „Daina Mamytei“ 2018 05 04 instrum. sk. choras „ Šypsena“
vadovas V. Ruzgys, koncertmeisterė N. Šiliūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atvirų durų dienos koncertas 2018 04 17
                   

„Dainuokime ir muzikuokime drauge 2018“ 2018 03 17
          

Video įrašų archyvas