2018-10-04

Kalendorius

2023 7 gruodžio

Koncertas-edukacija „Muzikinė žiemos popietė“ - Vilniaus Antakalnio seniūnijos prezidento A.Smetonos koncertų salė
Instrumentinių dalykų I kl. ir II-III kl. jaunučių choro ir fortepijono mokyt. V. Česaitienės mokinių koncertas „Paslaptingoji dėžutė“ - D.salė
Fortepijono mokytojos M.Ignatavičienės mokinių koncertas „Muzikinė dovanėlė“ - 116 kl.
Mokytojos J.Stumbrienės mokinių kalėdinis koncertas ,,Kada ateina laikas nuostabus...“ - Vilniaus Mokytojų namai