2018-10-04

Kalendorius

2024 9 gegužės

Solfedžio baigiamasis patikrinimas žodžiu - 208, 209, 210, 309, 402 kl.
Solinio ir ansamblinio dainavimo dalyko IV kl. mokinių atsiskaitymas - 310 kl.
Solinio ir ansambl. dainav. metod. gr. mokinių koncertas „Tau, Mamyte“ - D.salė