Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos KMUG mokinių koncertas - vamm.lt

Chor.dainav. fortepijono dalyko VII kl. mokinių I perklausa - D.salė