Fortepijono sk., susirinkimas

Chorinio dain. koncertas „Sutikime žiemą su muzika“ - D. salė