Netradicinio ugdymo diena „Augu kartu su muzika“ - D.salė

Mokytojų Z.Šablinskienės ir J.Šablinskaitės-Sokalskos fortepijono dalyko klasės mokinių koncertas - D.salė