2018-04-09

Tautinių instrumentų

Metodinės grupės pirmininkas – Medardas Trimonis.

Tautinių instrumentų metodinėje grupėje mokoma groti kanklėmis, birbyne, lumzdeliu. Norintys čia galės pažinti ir kitus lietuvių liaudies instrumentus (skrabalus, tradicines kankles, skudučius, ragus, daudytes), kuriais išmokti groti padės metodinėje grupėje dirbantys trys vyresnieji mokytojai.
Mokytis groti tautiniais instrumentais kviečiami vaikai nuo 6 metų amžiaus.
Metodinėje grupėje atskirai veikia kanklių ansamblis (vyr. mokytoja Jūratė Narkutė) ir birbynių ansamblis (vyr. mokytojas Medardas Trimonis), kurie susijungę sudaro tautinių instrumentų orkestrą. Taip pat vedamos folklorinio ansamblio (vyr. mokytojas Rolandas Vilys) pamokos. Per ansamblių pamokas ir veiklą mokiniai turi galimybę ne tik realizuoti savo įvaldytus grojimo instrumentu įgūdžius, tačiau neapsiribojant lietuvių liaudies tradicijų pažinimu bei puoselėjimu, dėka tautiniams instrumentams įveikiamo įvairiausių žanrų repertuaro, jose per ansamblinį muzikavimą suvokiamos tautinių instrumentų galimybės ir patrauklumas. Tiesa, į kanklių ir birbynių ansamblių ar tautinių instrumentų orkestro veiklą mokiniai gali įsitraukti pasiekę tam tikrą individualaus meistriškumo lygį (paprastai trečiais-ketvirtais mokymosi metais). Aktyviai bendradarbiaujame su kitomis mokyklos metodinėmis grupėmis (fortepijono, akordeono, styginių, chorinio bei solinio dainavimo), todėl tautiniais instrumentais grojantys mokiniai dalyvauja, dažnai, unikalios sudėties kameriniuose ansambliuose, kurie, kaip ir tradiciniai metodinėje grupėje veikiantys ansambliai, yra nuolatiniai Algirdo muzikos mokykloje vykstančių koncertų dalyviai, Vilniaus miesto, respublikinių bei tarptautinių festivalių ir koncertų dalyviai.
Besimokantiems mokiniams turime galimybę suteikti mokyklos instrumentus, o koncertuose dažnai puošiamės mokyklos turimais labai gražiais tautiniais drabužiais. Taigi, kas neabejingas lietuvių tautinių instrumentų savitam skambesiui, nori išmokti groti šiais instrumentais, kviečiami mokytis Algirdo muzikos mokyklos tautinių instrumentų metodinėje grupėje – kanklių, birbynės ir lumzdelio specialybių.

R. Pauls „Vėjo varpai“
Atlieka birbynininkų ansamblis,
mokytojas M.Trimonis 2013 m.
J. Gaižauskas „Jurginų valsas“
Atlieka kanklių ir birbynių ansamblis,
mokytojai J. Narkutė ir M. Trimonis, 2018 m.