Chorų koncertas „Pasitikime žiemą su muzika“

Koncerte dalyvauja: AMU vaikų choras, vadovė A. Jundo, koncertmeisterė E. Švelnytė;
Chorinio dainavimo 3 kl. jaunučių choras, vadovė I. Račkauskienė, koncertmeisterė M. Kloniūnaitė;
Chorinio dainavimo jaunučių choras „Ri dig do“, vadovė I. Račkauskienė, koncertmeisterė I. Naujikaitė;
Chorinio dainavimo jaunių choras „Gaida“, vadovė L. Tomkevičienė, chormeisterė M. Uleckienė, koncertmeisterė N. Šiliūtė.