Padėka

Širdingai sveikinu tradicinio mokyklos festivalio „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ dalyvius.

Dėkoju mokyklos mokytojams, šeimyninių ansamblių nariams už puikų komandinį darbą, šaunius kūrybiškus pasirodymus.

Gyvenkime muzikoje!

Pagarbiai l. e. direktoriaus pareigas Daina Rakšnienė