Mokslo metų pabaiga

Gerbiami tėveliai, globėjai, mokiniai, mokytojai.

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytojai karantino metu su ugdytiniais dirbo nuotoliniu būdu. Bendromis pastangomis sprendėme iškilusias problemas. Už įdėtą triūsą, nuoširdumą ir kūrybingumą nuoširdžiai dėkojame mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams, globėjams.

Informuojame, kad Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos baigimo pažymėjimai mokyklos absolventams, bus iškilmingai įteikti 2020 m. rugpjūčio 26  d. Vilniaus Rotušėje.

Susitarus su dalyko mokytojais,  birželio 1 – 12 d. mokiniams gali būti organizuojamos konsultacijos. 

Primename, kad reikia gražinti mokyklos instrumentus, koncertinę aprangą (susitarus su dalykų mokytojais dėl konkretaus laiko). Mokiniai į mokyklą bus įleidžiami laikantis saugumo reikalavimų: dėvėti veido kaukes, įėjus dezinfekuoti rankas, bus tikrinama kūno temperatūra.

Linkime gražios vasaros !

Mokyklos vadovybė