Lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas

Kviečiame pasiklausyti koncerto, kuriame dalyvauja Vilniaus Algirdo muzikos
mokyklos fortepijono metodinės grupės II klasės mokiniai.

PROGRAMA