Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo koncertas

2021 m. spalio 11 dieną, 17 valandą įvyko Algirdo muzikos mokyklos pradinio ugdymo baigimo
pažymėjimų įteikimo šventė. Apdovanojimas ir koncertas vyko muzikos mokyklos Didžiojoje
salėje. Koncerte skambėjo mokinių atliekami kūriniai – fantazija fortepijonui, fleitų, smuikų ir
saksofonų ansambliai.