Fortepijono I kl. mokinių koncertas

Gražų antradienio vakarą, gegužės 3 d., pasiklausyti jauniausiųjų fortepijono metodinės grupės atlikėjų koncerto „Tau Mamyte“ į mokyklos salę sugužėjo jų mamytės, močiutės, tėveliai ir artimieji.
 
Koncerte dalyvavo 26 pirmos klasės mokiniai. Mažieji pianistai skambino pjeses, šokius, daineles, įvairius programinius kūrinėlius ir net džiazo kompozicijas. Koncertą paįvairino jaunojo skaitovo padeklamuoti eilėraščiai ir jautri, šilta finalinė dainelė apie mums brangiausią žmogų – mamą. Šį renginį organizavo ir vedė fortepijono metodinės grupės pirmos klasės kuratorė – mokytoja Rita Kaziulienė, o jai padėjo kryptingo muzikinio ugdymo mokinė Greta Andriuškevičiūtė. Salėje vyravo nuoširdi ir jauki atmosfera.