Chorinio dainavimo metodinės grupės jubiliejinis 45-ečio koncertas

Šių metų gegužės 10-os vakaras sukvietė visus chorinės muzikos mylėtojus į Didžiąją salę. Tai buvo ypatinga proga – chorinio dainavimo metodinė grupė švenčia savo 45-ąjį gimtadienį.

Šilto ir jaukaus vakaro metu skambėjo dainos, atliekamos nuo pačių mažiausiųjų iki jaunių chorų. Scenoje pasirodė net 7 kolektyvai. Džiaugėmės sulaukę buvusių absolventų, o jų per tuos metus baigė virš 450. Ypatingais plojimais buvo sutikti skyrių įkūrę ir ilgai jame dirbę mokytojai. Smalsu buvo išgirsti mokytojų P. Puošiūno ir B. Misiūnienės prisiminimus, pirmosios laidos absolvento A. Baltušio įspūdžius.

Koncertą paįvairino senųjų nuotraukų kaleidoskopas ir L. Šiaulytės atliekama V. Kernagio daina „Žiemą vasarą“.
Koncerto finale nuskambėjo bendra chorų „Ri Dig Do“ ir „Gaida“ bei solisčių A. Urbonaitės ir M. Gutauskaitės atlikta daina „Mažytė pasaulio dalis esu“.
Norisi palinkėti sėkmės visiems atlikėjams, ilgų gyvenimo metų mieliems mokytojams ir dar ne kartą sutikti baigusius absolventus mūsų koncertuose!
„Te skambės mūs daina, tegul skries ji džiugesio pilna!“ → Renginio nuotraukų albumas