Mokytojo A.Kontautienės mokinių koncertas „Vakaras su muzika“ - 116 kl.

Akordeono dalyko III klasės mokinių viktorina „Linksmieji pirštukai“