Mokyt. V. Česaitienės projektas „Kaip mums sekasi?“ I koncertas „Ruduo“ - Zoom platforma

Akordeono metod. gr. projektas-koncertas „Acco Day“, skirtas pasaulinei akordeono dienai