VI kl. fortepijono mokinių koncertas „Garso takelis“ - D. salė

Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokinių koncertas „Skambėk, pavasarėli” - D. salė