B.Jurkonytės atvira muz. istorijos pam. 7 kl. „Kompozitorių kompozicinės technikos: J.Juzeliūno, O.Balakausko, P.Hindemitho naųjų harmoninių išraiškų paieškos“ – 311 kl.

B.Jurkonytės atvira muz. istorijos pam. 7 kl. „Kompozitorių kompozicinės technikos: J.Juzeliūno, O.Balakausko, P.Hindemitho naųjų harmoninių išraiškų paieškos“ - 311 kl.