Chorinio dain. mokinių fortepijono dalyko koncertas „Kartą žiemos vakarą…“ – D. salė

Chorinio dain. mokinių fortepijono dalyko koncertas „Kartą žiemos vakarą...“ - D. salė