E. Juciūtės metod. pranešimas „Fleitos vibrato: įtaka meninei raiškai ir interpretacijai“ – 112 kl.

E. Juciūtės metod. pranešimas „Fleitos vibrato: įtaka meninei raiškai ir interpretacijai“ - 112 kl.