Tęstinis projektas „Vadovavimas chorui“ su kompozitore Indra Mažuikaite I d. - choro stud. 310 kl.

Festivalis -„Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ - D.salė