Mokytojos E. Meiluvienės mokinių koncertas „Tegyvuoja muzikantai“ - Kamerinė salė - 116

Koncertas-festivalis „Šeimyninio muzikavimo džiaugsmas“ - D. salė