II kl. fortepijono mokinių lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas – D. salė

II kl. fortepijono mokinių lietuvių kompozitorių kūrinių koncertas - D. salė