Modulio mokinių atsiskaitymas - D. salė

III klasės chorinio dainavimo dalyko mokinių tėvelių susirinkimas - 310 kl.