Instrumentinių dalykų I kl. ir II-III kl. jaunučių choro ir fortepijono mokyt. V. Česaitienės mokinių koncertas „Paslaptingoji dėžutė“ – D.salė

Instrumentinių dalykų I kl. ir II-III kl. jaunučių choro ir fortepijono mokyt. V. Česaitienės mokinių koncertas „Paslaptingoji dėžutė“ - D.salė