Šv. Mišios ir koncertas mamytėms, dalyvauja choras „Šypsena“, ansamblis „Dixi“ - Šv. Kazimiero bažnyčia

Instrumentinių metodinių gr. II-III klasės jaunučių choro mokinių tėvelių susirinkimas - 208 kl.