Chorinio dainavimo fortepijono dalyko III kl. mokinių koncertas „Linksmieji pirštukai“ -310 kl.

Koncertas skirtas kovo 11-ajai paminėti - D. salė