Chorinio dainavimo fortepijono dalyko mokinių koncertas „Kalėdiniai sveikinimai“ - D. salė

Kovo 11-osios koncerto generalinė repeticija - D. salė